Insinööri-lehti

TP tavoittelee ansiokehityksen takaavaa yleiskorotusta

Teollisuuden palkansaajat (TP) tavoittelee edustamilleen aloille ostovoiman kasvun turvaavaa yleiskorotusta palkkoihin. TP aikoo koordinoida entistä enemmän jäsenliittojen yhteisten tavoitteiden asettamista, vaikka sopimusneuvottelut käytäisiinkin liittokohtaisina.

Tavoitteena on tiivistää palkansaajapuolen rivejä yli keskusjärjestörajojen. Tänä vuonna rekisteröidyn yhdistyksen mukaan voimien kokoaminen ja niiden käyttö yhteisesti sovitulla tavalla on oikea tapa vastata työnantajien vyörytykseen.

TP:n sopimuspoliittisella tavoitelistalla on muun muassa muutosturvan parantamiseen, eläkkeisiin ja eläkemaksuihin, liittojen kanneoikeuteen sekä työsuhdeturvan parantamiseen liittyviä asiakokonaisuuksia.

Viesti työnantajille on selvä. Työnantajien on tunnettava vastuunsa investointien lisäämisestä.

TP muistuttaa, että hallitus muisti yrityksiä keväällä avokätisellä, miljarditasoisella yhteisöveron alennuksella.

-Nyt on yritysten vuoro vastata tähän lopettamalla alituinen valitus ja ryhtymällä tositoimiin. Jatkuvat leikkaukset ja irtisanomiset sen paremmin kuin löysät puheet nollaratkaisuista eivät mitenkään auta Suomea ja sen palkansaajia työn ja hyvinvoinnin lisäämisessä, TP toteaa kannanotossaan.

Teollisuuden palkansaajien mielestä Suomeen tarvitaan uusi teollisuuspoliittinen kasvustrategia. Sen tavoitteena pitää olla 150 000 uuden työpaikan luominen. Tätä kautta on mahdollista turvata myös hyvinvointipalveluiden rahoitus.

Kaikkien ministeriöiden yhteiselle kasvustrategialle on asetettava kunnianhimoiset tavoitteet. Tämä tarkoittaa teollisuuden osuuden huomattavaa kasvua kokonaistuotannon määrässä. TP asettaa työllisyysasteen tavoitteen 75 prosenttiin.

Tavoitteita ja keinoja suomalaisen teollisuuden parempien toimintaedellytysten turvaamiseksi esiteltiin Teollisuuden palkansaajien ensimmäisen vuosikokouksen jälkeen järjestetyssä teollisuuspoliittisessa seminaarissa. TP:n puheenjohtajiston lisäksi tilaisuudessa puhuivat toimitusjohtaja Matti Alahuhta, johtaja Seija Ilmakunnas, pääjohtaja Erkki Liikanen ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.