Insinööri-lehti

TP on huolissaan valtionyhtiöiden työpaikoista

Teollisuuden palkansaajat TP pelkää valtio-omisteisten yhtiöiden työpaikkojen olevan vaarassa, jos niiden omistusrakenteessa tehdään liian nopeita ja harkitsemattomia muutoksia.

TP:n huoli pohjautuu vuoden alusta voimaan tulleisiin omistajaohjauslain muutoksiin ja tämänpäiväiseen valtioneuvoston esitykseen, jotka mm. sallivat omistuksen laskemisen useissa strategisissa yhtiöissä 33,4 prosenttiin aiemman enemmistöomistuksen sijaan. TP:n mukaan valtion vaikuttamismahdollisuuksien kaventuessa yritysten pilkkomisen, osaamisen menetysten ja työpaikkojen vaarantumisen riski kasvaa.

Käytännössä uudet linjaukset ovat tarkoittaneet Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n perustamista. Yhtiö toimii budjettitalouden ulkopuolella ja valtioneuvoston päätösvallan alaisuudessa.

Ensimmäisessä vaiheessa Vakeen on päätetty siirtää osakkeita 2,4 miljardin euron arvosta. TP:n mielestä on riski, että yhtiöiden osakkeet on siirretty Vakeen vain myyntitarkoituksella. Mainittuja yhtiöitä ovat muun muassa Neste, Posti Group, Vapo ja Altia.

– Vakessa piilee vaara, että sen omistamia yhtiöitä pilkotaan ja niitä myydään eteenpäin. Tämä vaarantaa sekä yhtiöissä olevan osaamisen että viime kädessä työpaikat, toteaa TP:n varapuheenjohtaja Heli Puura.

Valtion osakkeistaan saama osinkotuotto oli vuoden 2016 osalta noin 900 miljoonaa euroa. Summa on mahdollista käyttää tuotekehitykseen, uuden liiketoiminnan luomiseen sekä työllisyyden kasvuun.

– Mikäli valtionosakkeita myydään, niistä saatava tulot pienenevät pysyvästi ja yhtiöiden yhteiskunnalle tuoma hyöty pitkällä tähtäimellä päättyy, Puura sanoo.

Kun Vake Oy lähtökohtaisesti toimii budjettitalouden ulkopuolella, TP:n mielestä sen tehtävä ei yksinomaan voi olla valtion omistusten myynti.

TP:n mielestä Vake Oy:n tuleekin toimia aktiivisena yhtiöiden omistajana ja kehittäjänä. Tällä hetkellä yhtiössä ei ole nimitettyä toimitusjohtajaa eikä hallitusta.

– Yksistään tämä herättää epäluottamusta valtion omistajapolitiikan pitkäjänteisyyteen. Me näemme valtion omistajapolitiikan avainsanoina aktiivisuuden, liiketoiminnan kehittämisen ja työpaikkojen synnyttämisen. Se palvelee myös hallituksen asettamaa 72 prosentin työllisyysastetavoitetta, Puura toteaa.