Insinööri-lehti

TP odottaa omistajapolitiikkaan strategista otetta

Teollisuuden palkansaajat TP vaatii, että valtio hoitaa omistuksiaan entistä strategisemmalla otteella. Poliittinen epävarmuus valtion omistajapolitiikassa on merkittävä haittatekijä yritysten investointihalukkuudelle.

Erityisesti TP kritisoi liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmia pilkkoa VR:n nykyrakenne kolmeen uuteen valtionyhtiöön. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laskelmat ovat osoittaneet, että VR:n pilkkominen johtaa kustannusten kasvuun sekä henkilöliikenteessä että teollisuudessa.

Lisäksi valtion osinkotulot uhkaavat pudota huomattavasti. Teollisuuden palkansaajat TP ihmettelee, miksi omistajaohjauksen varoituksista huolimatta pilkkomista viedään härkäpäisesti eteenpäin.

TP:n mukaan VR:n tapauksessa pitäisi ottaa mallia valtion kaivostoimialan sijoitusten keskittämisestä. Terrafame Groupin pohjalle luotavassa järjestelyssä valtion uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön Suomen Malminjalostus Oy:öön kootaan kaivostoimialan paras osaaminen vauhdittamaan kaivos- ja akkuklusterin kilpailukykyä.

– Kaivostoimialan järjestely on erinomainen esimerkki aktiivisesta omistajapolitiikasta. Valtiovalta on kaivostoimialalla ymmärtänyt hyvin synergioiden ja strategisten kokonaisuuksien merkityksen, TP:n puheenjohtaja Samu Salo toteaa.

Teollisuuden kannalta pitkäjänteinen valtion omistuksen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Raideliikenteessä nähty poukkoileva ja ristiriitainen omistajapolitiikka sen sijaan vaikeuttaa yritysten ja viennin toimintaympäristöä.

– Valtion omaisuuden hoitamiseen on suhtauduttava vakavasti. On hämmentävää, että samaan aikaan joudumme todistamaan kahta toisilleen täysin vastakkaista prosessia teollisuudelle tärkeillä toimialoilla, Salo sanoo.

TP kehottaa maan hallitusta ottamaan aikalisän VR:ää koskevissa suunnitelmissaan. Raideliikenteen kokonaisuuteen on haettava strategista omistajuuden ratkaisua, joka turvaa raideliikenteen toimintaedellytykset koko maassa, hyvän palvelun sekä teollisuuden kuljetusten kustannustason.