Insinööri-lehti

TP: Kiinan kanssa ei pidä sortua toiveajatteluun

Teollisuuden palkansaajat (TP) katsoo, että täyden markkinatalousstatuksen antaminen totalitaristiselle valtiolle vaarantaisi eurooppalaista teollisuutta ja sen työpaikkoja.

– Kiina ei ole markkinatalousmaa ja markkinatalousstatuksen myöntäminen sille on liian aikaista. Tosiasioita ei pidä kieltää. Niiden vääristelyllä tai toiveajattelulla voi olla erittäin haitallisia seurauksia suomalaiselle teollisuudelle ja työllisyydelle, TP:n puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa kiistanalaisesta Kiinan kauppapoliittisesta asemasta.

– Neuvotteluja on käytävä siitä, millä uudella siirtymäajalla EU voisi vapauttaa Kiinan kanssa käytävää kauppaa.

Teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä edustava TP vaatii Suomea ottamaan tiukan kannan koskien täyden markkinatalousstatuksen antamista Kiinalle. Asia on parhaillaan vireillä EU:ssa ja tulee käsiteltäväksi myös eduskunnan suuressa valiokunnassa.

TP:n mukaan Kiinan tulee täyttää sille WTO-jäsenyyden myöntämisen yhteydessä määritetyt kriteerit ennen kuin maata voidaan kohdella tasapuolisena kauppakumppanina.

Nykyisen statuksen muuttaminen aiheuttaisi EU:ssa merkittäviä teollisuustyöpaikkojen menetyksiä ja vähentäisi Kiinan kannusteita siirtyä kohti aitoa markkinatalousjärjestelmää, parantaa ihmisoikeuksia sekä ratifioida ILOn kaikki kahdeksan ydinsopimusta.

Epäreilun kilpailun vuoksi suojatulleja jatkettava

Markkinatalousstatuksen myöntäminen Kiinalle tarkoittaisi, ettei kotimarkkinoiden suojaaminen epäreilulta kilpailulta olisi enää mahdollista. Sen on arvioitu johtavan jopa useiden miljoonien eurooppalaisten teollisuustyöpaikkojen menetykseen. Tällöin Suomenkin tappiot laskettaisiin useissa, jopa kymmenissä tuhansissa työpaikoissa.

– Kiinan valtio subventoi teollisuuttaan, mikä johtaa epäreiluun kilpailuun. Eurooppalaista tuotantoa on turvattava jatkamalla tarvittavia suojatulleja, varapuheenjohtaja Pertti Porokari sanoo.

– EU:n tavoitteena on uudelleen teollistaa Eurooppaa ja nostaa teollisuuden BKT-osuus 20 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. Markkinatalousstatuksen myöntäminen Kiinalle löisi tätä tavoitetta korville niin että soi.

Subventoitu teräs kolmasosan halvempaa

Työpaikkojen menettämisen lisäksi Kiinan polkumyynti voi johtaa tilanteeseen, missä Euroopan omavaraisuus teräksestä ja alumiinista heikkenee ja EU:n jäsenet tulevat entistä riippuvaisemmiksi strategisista raaka-aineista.

– Vaikutukset koskettavat myös hyvin eri tavoin jäsenmaita. Sallimmeko niiden EU-maiden, joita asia ei koske, heiluttaa oman taloutemme tukipilareita, varapuheenjohtaja Marko Piirainen kysyy.

– Seuraukset esimerkiksi pohjoismaiselle terästeollisuudelle voivat olla rajuja, sillä kiinalainen subventoitu teräs on 30 prosenttia halvempaa, hän muistuttaa.