Insinööri-lehti

T&k-rahoitus kasvaa tänä vuonna

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 86 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Vuoden 2018 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1 883 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta pysyy kuitenkin edellisvuoteen nähden samalla tasolla ja on arviolta 0,8 prosenttia.

Arviossa lasketaan ensi kertaa ammattikorkeakoulujen rahoitus erikseen muusta rahoituksesta. Ammattikorkeakoulujen rahoitus pienenee viime vuoden 66,7 miljoonasta eurosta 66,3:een.

Suurin osa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistoille. Talousarviossa yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus on yhteensä 616 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden talousarviosta on noin viisi prosenttia. Yliopistojen ja Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuudet ovat kasvaneet vuodesta 2008, kun taas muiden organisaatioiden t&k-rahoitus on laskenut kymmenen vuoden takaiselta tasolta.

Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämisrahoitus on talousarviossa 444 miljoonaa euroa, kun tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee reilut viisi miljoonaa euroa vuoden takaisista määrärahoista.

Business Finlandin t&k-rahoitus taas kasvaa vuoden 2018 talousarviossa, ja on arviolta 391 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimuslaitosten tutkimusrahoitus on laskenut viime vuosina ja on vuonna 2018 yhteensä 189 miljoonaa euroa.