Insinööri-lehti

T&k-investoinnit kasvattavat taloutta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta kasvattaa tuottavuutta ja talouskasvua, selviää OECD:n perjantaina julkaisemasta Suomea koskevasta katsauksesta.

T&k kasvattaa kokonaistuottavuutta, kun t&k kytkeytyy muihin aineettomiin investointeihin, kuten panostuksesta työprosessien uudistamiseen, inhimilliseen pääomaan, digitalisoituun tietoon ja immateriaalioikeuksiin. T&k-toiminta lisää myös insinöörityöpaikkojen määrää.

– Suomen pitää pikaisesti pystyä kääntämään t&k-rahoituksensa suunta, vaatii Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Raportti suosittelee muun muassa kilpailun ja työmarkkinoiden toiminnan esteiden vähentämistä, t&k-investointien lisäämistä, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa edistäviä julkisia hankintoja, innovaatiojärjestelmän kansainvälistämistä sekä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämistä.

Myös Akava on arvostellut yritystukien uudistamisen pysähtymistä ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien vähentymistä bkt:seen nähden.

– Hallitus on jo tarttunut moniin raportin suosituksiin: esimerkiksi Business Finlandin perustaminen vastaa arvioinnissa esitettyyn tarpeeseen edistää yritysten kilpailukykyä ja vientiä maailmanluokan osaamisen vahvistamisen ja innovaatioiden keinoin, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä valtioneuvoston tiedotteessa.

– Jos hallitus on jo aloittanut toimet t&k-investointien suunnan muuttamiseksi, se ei ainakaan luvuissa näy. Puheiden suunta on jo oikea, nyt tarvitaan vielä tekoja, Oksa kritisoi.

Suomi oli vielä viime vuosikymmenen lopulla teknologisessa eturintamassa monella alalla, eritoten ict:ssä, mutta on sen jälkeen menettänyt asemiaan. Eturintaman tavoittaminen ja siellä pysyminen edellyttävät katsauksen mukaan jatkuvaa panostusta t&k-työhön perustutkimuksesta kehittämistoimintaan. Oksa pitää viisaana, että t&k-tukia suunnattaisiin nimenomaan uusiin tuotteisiin.