Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi, teollisuuden tilaukset vähenivät

Teollisuuden tuotanto kasvoi 3,5 prosenttia lokakuussa, mutta uusien tilausten arvo pieneni lähes saman verran.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 lokakuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 lokakuussa. Tammi-lokakuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 1,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto väheni lokakuussa 0,2 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Syyskuussa tuotanto kasvoi 2,8 prosenttia. Elokuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 2,8 prosenttia heinäkuuhun verrattuna.

Tuotanto kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 20 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 9,5 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 3,5 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi lokakuussa 2,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tuotanto väheni ainoastaan sähköntuotannossa, 4,3 prosenttia.

Lokakuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 83,1 prosenttia, joka oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä 89,9 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 lokakuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli lokakuussa 84,1 prosenttia, joka oli edellisen vuoden lokakuun tasolla.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli lokakuussa 3,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset laskivat 9,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän tekstiiliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 4,4 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat vuodentakaisesta 0,4 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,0 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä.