Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 kesäkuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 1,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi kesäkuussa 1,5 prosenttia toukokuuhun verrattuna. Toukokuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 0,1 prosenttia. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,4 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, 194,3 prosenttia. Kasvu tulee suurelta osin turvetuotannosta, jota vauhdittivat kesäkuun suotuisat sääolot.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi kesäkuussa 6,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi kesäkuussa 5,7 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto väheni 1,6 prosenttia. Kesäkuussa eniten väheni sähkön tuotanto, 11,7 prosenttia.

Kesäkuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 83 prosenttia, joka oli 1,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä 84,2 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2015 kesäkuussa.

Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli kesäkuussa 86,2 prosenttia, joka oli 2,3 prosenttiyksikköä vuoden takaista suurempi.