Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi huhtikuussa 1,8 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Maaliskuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 1,8 prosenttia. Helmikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 1,9 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, 14,5 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa 6,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa 2,7 prosenttia. Päätoimialoista tuotanto väheni ainoastaan metsäteollisuudessa, jonka tuotanto väheni 1,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat huhtikuussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 10,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti kahdeksan kuukautta. Tammi-huhtikuun aikana tilaukset laskivat 6,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat huhtikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän vain tekstiiliteollisuudessa, toimialan tilaukset kasvoivat 11,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden toimialoilla tilaukset laskivat. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 3,1 prosenttia, paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 8,8 prosenttia ja metalliteollisuudessa 12,4 prosenttia.