Insinööri-lehti

Teollisuuden tuotanto ja tilausten määrä kääntyivät kasvuun

Teollisuuden tuotanto kasvoi 5,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu on nopeinta viiteen vuoteen. Lisäksi teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat 3,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 3,5 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 1,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Teollisuuden ydinalojen työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi syyskuussa 5,3 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden tuotanto on kasvanut enemmän viimeksi viisi vuotta sitten.

Eniten syyskuussa paisui kemianteollisuuden tuotanto, jonka kasvu vuodentakaiseen verrattuna oli 8,8 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 7,1 prosenttia. Päätoimialoista tuotanto väheni eniten kaivostoiminnassa, 37,7 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto väheni syyskuussa 0,4 prosenttia.

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 83,6 prosenttia, joka oli kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä 83,8 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 syyskuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli syyskuussa 85,9 prosenttia, joka oli 2,5 prosenttiyksikköä vuoden takaista suurempi.

Tilaukset kasvoivat

Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi syyskuussa 3,2 prosenttia vuoden takaisesta. Ennen syyskuuta tilaukset pienenivät yhtäjaksoisesti vuoden. Tilausten arvo on kuitenkin edelleen pieni. Tammi-syyskuun aikana tilaukset pienenivät 10,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat syyskuussa uusia tilauksia vuoden takaista enemmän kemianteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia, metalliteollisuudessa 3,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 1,2 prosenttia.

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset pienenivät vuodentakaisesta 1,4 prosenttia.