Insinööri-lehti

TEM vauhdittaa yrittäjyyttä ja työllisyyden kasvua

Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioesityksessä 2015 painotetaan yritystoiminnan kasvua, kansainvälistymisen vauhdittamista sekä erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa pyritään uudistamaan elinkeinorakennetta ja vahvistamaan uusia kasvun lähteitä. Lisäpanostuksia kohdennetaan erityisesti cleantech-alalle sekä bio- ja digitalouteen. Kansainvälistymisen vauhdittamiseen tähtäävään Team Finland -toimintaan ja investointien edistämiseen esitetään 19 miljoonan euron lisärahoitusta. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy uusi 10 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan pk-yritysten kansainvälistymistä.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaksi esitetään 564 miljoonaa euroa. Panostuksilla julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin on tarkoitus tukea työttömyyden alentumista ja yritystoiminnan kasvua. Palveluilla tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä. Työnvälitystä tehostetaan sekä nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan varmistamalla nuorisotakuun toteutuminen ja kehittämällä matalan kynnyksen palveluita.

Teknologian tutkimuskeskus VTT yhtiöitetään. Uusi osakeyhtiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy aloittaa toimintansa 1.1.2015.

OKM lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja määräaikaisesti
Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarviossa vuodelle 2015 esitetään yliopistojen valtiorahoitukseen 1,9 miljardia euroa ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoitukseen 862 euroa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen indeksikorotus puolitetaan.

Vuoden 2015 alusta toteutuvan ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen yhteydessä kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin poistetaan ja siirretään vastaavasti muihin kunnan rahoitusosuuksiin. Uudistuksen jälkeen valtio vastaa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Kaikkiaan yliopistojen rahoitus lisääntyy 17 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen ilman kunnan rahoitusosuuden siirtoa 3 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna.

Työurien pidentämiseksi ja hakijasuman purkamiseksi korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti noin 3 0000:lla vuosina 20014-2015.