Insinööri-lehti

TEM jakaa lisää työllisyysmäärärahoja

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa 20 miljoonaa euroa lisää työllisyysmäärärahoja ELY-keskuksille seuraavasti: Uusimaa 3 790 000, Varsinais-Suomi 1 610 000, Satakunta 990 000, Häme 1 390 000, Pirkanmaa 1 890 000, Kaakkois-Suomi 1 360 000, Etelä-Savo 750 000, Pohjois-Savo 1 020 000, Pohjois-Karjala 1 020 000, Keski-Suomi 1 400 000, Etelä-Pohjanmaa 660 000, Pohjanmaa 700 000, Pohjois-Pohjanmaa 1 750 000, Kainuu 600 000, Lappi 1 070 000.

Nyt tehdyllä lisämäärärahajaolla alueilla voidaan tukea erityisesti nuorisotakuun toteuttamista, edistää yrittäjyyttä starttirahan avulla ja hankkia yritysten tarpeisiin työvoimakoulutusta.

– Työllisyyden kohentamiseksi tarvitaan lisäpanostuksia koulutukseen sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Lisämäärärahoilla halutaan varmistaa nuorisotakuun rahoituksen riittävyys sekä työvoimakoulutuksen saatavuus. Aiemmissa rahoituspäätöksissä on painotettu erityisesti pitkittyvään työttömyyteen puuttumista, työministeri Lauri Ihalainen toteaa.

ELY-keskuksille on aiemmin helmikuussa jaettu 504,1 miljoonaa euroa työllisyysmäärärahoja. Tässä määrärahajaossa merkittävä painotus oli pitkäaikaistyöttömyyden alentamisessa.