Insinööri-lehti

Teknologiateollisuus työllistää yhä vähemmän

Teknologiateollisuus ry:n tuoreen tilannekatsauksen mukaan alan työllisyys on edelleen lasku-uralla. Vuoden 2008 jälkeen henkilöstö on vähentynyt kaikkiaan 11 prosenttia eli 35 000:lla ja on nyt 290 000.

Katsauksen mukaan teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön vähentyminen jatkui alkuvuonna, joskin varsin hitaasti.

Teknologiateollisuuden liikevaihdossa Suomessa ohitettiin talouskriisin synkin vaihe vuoden 2010 alussa. Sen jälkeen liikevaihto on asteittain elpynyt. Se on kuitenkin edelleen selvästi pienempi kuin ennen kriisiä syksyllä 2008.

 – Viimeaikaisesta kysynnän paranemisesta huolimatta Suomessa sijaitsevien alan yritysten ennustehorisontti on lyhyt. Lisäksi tilanne yrityksissä vaihtelee merkittävästi, katsauksessa todetaan.

Teknologiateollisuus ry:n johtohahmot toistivat katsauksen julkistamisen yhteydessä tutut teesinsä Suomen tulevalle hallitukselle. Suomen kilpailukykyä olisi parannettava ensisijaisesti verotusta alentamalla.

– Tulevan hallituksen on uskallettava uudistaa verotusta niin, että se kannustaa paremmin työn tekemiseen, kasvuun, omistajuuteen ja investointeihin Suomessa, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen totesi.

UP / Aleksi Vienonen