Insinööri-lehti talous

Teknologiateollisuus kohdistaisi elvytystä päästövähennyksiin

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen teknologiateollisuudessa vaatii investointipäätöksiä mutta tarjoaa Suomelle vientipotentiaalia.

Teknologiateollisuus ry on julkaissut tiekartan, joka kuvaa toimialan muuttamista vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Tiekartan nopeutetun teknologisen kehityksen mallissa toimialan omat päästöt laskevat 38 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Päästövähennyskeinojen joukossa on prosessien ja koneiden sähköistäminen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, kiertotalous ja digitaaliset ratkaisut.

Vähähiilisten ratkaisujen globaali kysyntä nousee kansainvälisten arvioiden mukaan vähintään 20 prosenttia jo tehtyjen ilmastositoumusten toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaisi Suomen vuotuiselle viennille yli kolmen miljardin euron kasvua.

Lisäksi lukuisat tahot sekä kansainvälisesti että kotimaassa ovat nostaneet vihreää elvytystä merkittäväksi keinoksi koronakriisin jälkihoidossa. Elvytystoimien myötä vähähiiliratkaisujen kysyntä kasvaa jopa kaksinkertaiseksi, mikä nostaisi Suomen vuotuisen vientipotentiaalin yli 30 miljardiin euroon.

Tiekartan toteutuminen edellyttää järjestön mukaan kansainvälisten markkinoiden reilua sääntelyä, investointeja edistävää teollisuuspolitiikkaa, älykästä energiajärjestelmää ja aktiivista tki-toimintaa.

Kuva: Nikolaev/Mostphotos