Insinööri-lehti

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke tuotti tulosta

Työhyvinvointi on parantunut monilla mittareilla mitattuna niissä yrityksissä, jotka ovat osallistuneet teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön.

Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteishanke, joka on jatkunut reilut kaksi vuotta. Koulutuksiin on osallistunut yli tuhat johdon ja henkilöstön edustajaa eri puolilla maata. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen, työurien pidentäminen ja samalla hyvä kehitys tuottavuudessa.

Hankkeen tuoreet tulokset kertovat, että esimiestyö ja johtaminen paranivat yli 40 prosentissa hankkeessa mukana olleista yrityksistä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi työaikajärjestelyjen vastaavan nyt entistä paremmin henkilöstön ja yritysten tarpeita. Samoin lähes 60 prosenttia yrityksistä raportoi, että ne osaavat räätälöidä entistä paremmin tehtäviä henkilöstön työkyvyn mukaan. Myös henkilöstön osaamisessa tapahtui selvä parannus.

Hankkeen palkansaajajärjestöt eli Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN antavat samaten tunnustuksen yrityksissä tehdylle työlle.

Hanke on saamassa jatkoa tammikuussa nimellä Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia. Sen tavoitteet ovat pitkälti samat kuin päättyvässä hankkeessa, mutta työelämän murros ja tuottavuuden kehittäminen näkyvät aiempaa enemmän koulutuksen sisällöissä.

Työkaari kantaa -hanke on saanut rahoitusta järjestöiltä ja Euroopan sosiaalirahastosta STM:n kautta.