Insinööri-lehti

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista.

Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria.

Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Teknologiayritykset työllistävät Euroopassa entistä enemmän. Henkilöstömäärä on kasvanut viime vuodesta neljä prosenttia.

Maakohtaista tietoa raportissa on vähän. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa Suomi hukkuu eurooppalaiseen keskikastiin.

Teknologiayritysten tuottama varallisuus kerääntyy harvoille. Eläkeyhtiöt ovat sijoittaneet korkeariskisiin teknologiayrityksiin huomattavan vähän – alle kaksi miljardia dollaria. Sijoitukset ja voitot kerääntyvät pääosin yksityisille sijoittajille.

Startup-maailma saa raportissa kritiikkiä miesvaltaisuudesta. Rahoituksesta 93 prosenttia on mennyt yrityksille, joiden perustajat ovat pelkästään miehiä. Teknologiasektorilla 46 prosenttia naisista kokee syrjintää sukupuolensa vuoksi.