Insinööri-lehti

Tekesiltä tukea Microsoftilta irtisanotuille

Innovaatiorahoituskeskus Tekes vauhdittaa Microsoftilta irtisanottujen digiosaajien uudelleen työllistymistä. Yrityksen palkatessa uuden työntekijän digitaalisuuteen liittyviin tutkimus- ja kehitystehtäviin, Tekes maksaa puolet digiosaajan palkasta vuoden ajan.

Viime viikolla päättyneiden Microsoftin yt-neuvottelujen tuloksena Suomesta vähennetään enintään 2 300 työpaikkaa ja osana tätä Salon tuotekehitysyksikkö suljetaan. Yt-neuvottelujen tulos koskettaa rajusti myös Tamperetta ja Espoota.

Tekesin tavoitteena on auttaa Microsoftilta vapautuvien henkilöiden palkkaamista tutkimus- ja kehitystehtäviin jo olemassa oleviin pk-yrityksiin, sekä edistää heidän ryhtymistään yrittäjiksi. Kullanarvoista osaamista olisi tarjolla perinteisille toimialoille liiketoiminnan digitalisoimisessa

– Tällä henkilöstöllä on vahvaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta, digitalisaatiosta ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joka voi uudessa ympäristössä tuottaa merkittäviä uusia innovaatioita, sanoo johtaja Mika Lautanala Tekesistä.