Insinööri-lehti

Tasa-arvosuunnitelmia tehty eniten julkisella sektorilla

Vuonna 2005 voimaan astunut tasa-arvolain muutos on vauhdittanut työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua. Tasa-arvosuunnitteluvelvoite koskee vähintään 30 työntekijän työpaikkoja.

Tasa-arvosuunnitelmia on tehty eniten valtiolla (86 prosenttia) ja kuntasektorilla (70 prosenttia). Yksityisellä sektorilla 57 prosentilla oli voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma ja seurakunnista ja seurakuntayhtymistä 58 prosentilla oli voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma. Vähiten suunnitelmia on tehty pienillä työpaikoilla. Nämä tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tekemästä tutkimuksesta.

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkija Katja Uosukaisen mukaan tutkimustulokset osoittavat, että palkkakartoitus oli tasa-arvosuunnitelman haastavin osa. Palkkakartoituksen on tehnyt 60 prosenttia tutkituista työpaikoista. Valtiosektorilla palkkakartoitus oli tehty 77 prosentissa tutkituista työpaikoista. Yksityisellä sektorilla 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli tehnyt palkkakartoituksen.

Laissa ei ole selkeää määrittelyä sille, millainen on laadukas palkkakartoitus.  Työpaikoilla on usein ollut epäselvää, miten palkkakartoitus on tehtävä ja mihin tietoja käytetään. Työtehtävien voimakas jakautuminen sukupuolen mukaan asettaa haasteita palkkakartoitukselle. Palkkakartoituksiin on ollut vaikea muodostaa vertailuryhmiä, joissa olisi sekä miehiä että naisia. Haastatelluista työpaikoista suurin osa oli verrannut samalla ammattinimikkeellä olevien palkkoja, eikä ollut huomioinut henkilökohtaista suoriutumista tai muita palkanlisiä.

Tutkimuksen yhteydessä osa henkilöstön edustajista ilmoitti, etteivät he ole saaneet riittävästi tietoa palkoista. 70 prosenttia henkilöstön edustajista kuitenkin arvioi, että palkkakartoituksesta oli ollut hyötyä tasa-arvosuunnitelman tekemisessä.

Hyödyllinen väline
Tasa-arvosuunnitelman tekeminen on jo osoittanut hyödylliseksi. Suurin osa haastatelluista arvioi, että suunnitelmalla oli ollut myönteisiä vaikutuksia mm. työn ja perheen yhteensovittamisen edistämiseksi, ja syrjinnän ja häirinnän ehkäisyssä.

Tasa-arvoministeri Stefan Wallin peräänkuulutti yrityksiltä ja työmarkkinajärjestöiltä lisää ponnistuksia suunnitelmien laadun parantamisessa.

– Tasa-arvosuunnittelu on edennyt merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Vielä on kuitenkin paljon haasteita jäljellä suunnitelmien laadun parantamisessa ja pienten yritysten aktiivisuuden lisäämisessä. Peräänkuulutankin tässä yrityksiltä ja työmarkkinajärjestöiltä vielä lisää ponnistuksia. Tämä on yhteinen asiamme”, Wallin sanoi.

Wallinin mukaan naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut hieman. Naisen euro on nyt 81,8 senttiä. Palkkaeron pienehköön kaventumiseen on osittain vaikuttanut  muun muassa taantuman myötä lisääntynyt miesten  korkeampi työttömyys.

Tampereen yliopiston tekemää tutkimusta varten oli kerätty tietoja työnantajien, henkilöstön, työmarkkinakeskusjärjestöjen ja niiden alaisten liittojen edustajilta. Tämän lisäksi kymmenellä työpaikalla haastateltiin yhteensä 27 henkilöä.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä