Insinööri-lehti

Tapaturmapäivä muistuttaa kiireen aiheuttamista vahingoista

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Perjantaina 13. toukokuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn.

Tapaturmapäivän teemaksi on nostettu viime vuoden tapaan kiireestä johtuvien tapaturmien ehkäisy. Kiire vaikuttaa tapaturmien syntyyn kaikkialla aiheuttaen vahinkoja töissä, kotona ja liikenteessä. Kiireestä johtuvia tapaturmia voi ehkäistä esimerkiksi varaamalla tarpeeksi aikaa työtehtäviin ja paikasta toiseen siirtymiseen.

Töissä kiirettä ja siitä johtuvia vaaratilanteita aiheuttavat esimerkiksi työn heikko organisointi, suuret tai vaihtelevat työmäärät, töiden jättäminen viime tippaan sekä työnteon keskeytykset. Joillain työpaikoilla tiukka työtahti johtuu asiakkaasta tai siitä, että työntekijöitä on työmäärään nähden liian vähän. Työn hyvä suunnittelu ja selkeät tavoitteet puolestaan vähentävät kiireen tuntua.

Kiireen ehkäisy sopii teemaksi työpaikoille, sillä töissä koettu kiire ja kireä työtahti ovat tuttuja asioita monelle työntekijälle.