Insinööri-lehti

Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa yt:t

Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa tänään yt-menettelyt. Korkeakoulu sopeuttaa toimintojaan, koska valtionrahoitus pienenee.

Tämänhetkisen tiedon mukaan korkeakoulun toimintaan käytettävissä olevan perusrahoituksen arvioidaan laskevan 3,2 miljoonaa euroa vuoden 2017 tasosta vuoteen 2019 mennessä.

Yhteistoimintaprosessissa käsiteltävien henkilöstövaikutusten arvioidaan vastaavan suuruudeltaan enintään 20 henkilötyövuotta. Vähennykset toteutetaan tarpeen mukaisesti henkilöstön osa-aikaistamisina tai vähentämisinä.

Kokonaisuudessaan korkeakoulussa tehdään vuosittain töitä noin 750 henkilötyövuotta.

Pienevän perusrahoituksen lisäksi toimintaan vaikuttavat myös odotettavissa olevat, yleistä kustannustason nousua enemmän kasvavat menoerät, kuten kiinteistöverot ja henkilöstökustannukset.

Rehtori Markku Lahtinen uskoo, että Tampereen ammattikorkeakoulussa henkilöstön asiantuntijuutta voidaan kohdentaa nykyistä enemmän ulkoista rahoitusta kasvattavaan toimintaan.

– Tulevina vuosina Tamkin kehittämisessä korostuvat ulkoinen tki-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta, joilla pyrimme saamaan lisätuloja.