Insinööri-lehti

Tammikuun työttömyysaste laski 8,8 prosenttiin

Työllisten määrä on kasvanut ja työttömien työnhakijoiden määrä vähentynyt.

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2 462 000, mikä oli 71 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,0 prosenttia.

Työttömiä oli 238 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 17,7 prosenttia, mikä oli 5,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 tammikuussa 1 425 000 henkeä eli 51 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 140 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden määrä pieneni

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa kaikkiaan 286 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 57 000 pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys laski kaikkien ely-keskusten alueilla. Eniten se laski Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 121 000 henkilöä, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 75 000 uutta avointa työpaikkaa eli 16 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.