Insinööri-lehti

Tammikuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tammikuussa 230 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 8,5 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,9 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

Työllisiä oli tammikuussa 2 399 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli lähes saman verran ja naisia 15 000 enemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden tammikuusta 1,0 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin. Naisten työllisyysaste oli 67,2 prosenttia, ja se nousi 0,5 prosenttia edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Tammikuussa 359 600 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimiston Työllisyyskatsauksen mukaan tammikuun lopussa oli yhteensä 359 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 32 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 3 700:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 101 500, mikä on 16 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 700 eli 11 200 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Lomautettujen määrä nousi

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa 44 000 henkilöä, mikä on yli 4 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 34 500 henkilöä, joka on 3 100 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 9 300 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi joulukuusta tammikuuhun 200:lla.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin tammikuun aikana 53 100 eli 600 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 77 300 työpaikkaa, mikä on 900 enemmän kuin vuosi sitten.