Insinööri-lehti

Syntyvyyden lasku nakertaa eläkkeitä

Akava haluaa nostaa väestö- ja sukupolvipolitiikan tärkeäksi hallituskauden kysymykseksi, koska syntyvyys alenee.

Eläketurvakeskus on selvittänyt, kuinka eläkemenot, etuuksien taso ja järjestelmän rahoitus kehittyvät, jos oletukset väestön ja talouden kehityksestä toteutuvat. Tuoreissa laskelmissa, jotka ulottuvat vuoteen 2085, on otettu huomioon Tilastokeskuksen uusin väestöennuste. Työeläkkeiden rahoitus näyttäytyy tuoreiden laskemien valossa lähivuosikymmeninä vakaana.

Työeläkejärjestelmä sopeutuu pitkällä aikavälillä väestöllisiin ja taloudellisiin muutoksiin kohtalaisen hyvin automaattisesti. Jos matala syntyvyys jää pysyväksi, tämä aiheuttaa kuitenkin voimakkaan korotuspaineen työeläkevakuutusmaksuun 2050-luvulta lähtien.

– Eläketurvakeskuksen tuoreet laskelmat vastasivat odotuksia. Syntyvyyden laskun vaikutukset tulevat näkyviin vasta vuosisadan loppupuolella, joten eläkkeiden pitkän aikavälin rahoitustasapainoa ehditään arvioida harkiten ja hyvissä ajoin, toteaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

– Tarvitsemme laaja-alaisia toimenpiteitä, joilla vaikutetaan syntyvyyskehitykseen ja tuetaan työllisyyttä. Samoin on keskusteltava työperäisestä maahanmuutosta. Väestö- ja sukupolvipolitiikan merkitys korostuu väistämättä tulevalla hallituskaudella, Ojala jatkaa.

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmien mukaan eläkkeiden taso laskee suhteessa työikäisten ansioihin. Eläkkeiden taso jää alle 50 prosenttiin keskiansioista vuoden 2030 jälkeen. Eläkkeiden ostovoima kuitenkin kasvaa.

– On tärkeää, että työurat pitenevät eliniän noustessa. Työurien pidentäminen vaatii puolestaan toimenpiteitä esimerkiksi työkyvyn tukemiseksi, työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja työelämän joustojen kehittämiseksi, Ojala sanoo.

Kuva: Maria Groth /Mostphotos