Insinööri-lehti

Suuryritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa hieman

Suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 0,1 prosenttia elokuuhun verrattuna. Elokuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia, kun taas heinäkuussa liikevaihto oli 0,4 prosenttia suurempi edeltävään kuukauteen verrattuna.

Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto kasvoi vuoden 2018 syyskuussa 2,9 prosenttia edellisvuoden syyskuusta. Tammi-syyskuussa suurten yritysten liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat noin 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.