Insinööri-lehti

Suurten yritysten liikevaihto kasvoi toukokuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi toukokuussa 0,5 prosenttia. Huhtikuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto pysyi ennallaan, kun taas maaliskuussa liikevaihto oli 1,1 prosenttia edeltävää kuukautta pienempi.

Suurten yritysten liikevaihto, josta kausivaihtelua ei ole puhdistettu, kasvoi toukokuussa 3,2 prosenttia edellisvuoden toukokuusta. Tammi-toukokuussa suurten yritysten liikevaihto väheni 1,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat liki 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.