Insinööri-lehti

Suurin osa työntekijöistä tyytyväisiä työajan joustoihin

Työntekijöistä jopa 86 prosenttia on sitä mieltä, että työajat joustavat riittävästi. Neljännes palkansaajista tekee etätöitä ainakin satunnaisesti ja joustavan työajan järjestelmä on käytössä noin 70 prosentilla työntekijöistä. Etenkin naiset ja 35–44-vuotiaat kaipaisivat vielä enemmän joustoja työaikoihin.

Tiedot käyvät ilmi viime vuoden työolobarometrin ennakkotiedoista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta.

– Suomalaiset ovat työaikajoustoissa kansainvälistä kärkeä. Lainsäädäntö mahdollistaa työajoista sopimisen siten, että alakohtaiset tarpeet ja erityispiirteet otetaan työaikajärjestelyssä huomioon. On ilahduttavaa huomata, että näitä mahdollisuuksia näinkin laajasti hyödynnetään, työministeri Lauri Ihalainen toteaa.

Tiimityö ja somen käyttö tulleet osaksi työtä

Työtavat muuttuvat ja uudistukset näkyvät etenkin ylempien toimihenkilöiden työssä. Tiimityö oman organisaation ulkopuolisten kanssa on parin viime vuoden aikana selvästi lisääntynyt ja sosiaalinen media on tullut osaksi työtä.

Noin puolet työntekijöistä kertoo, että työpaikalla on järjestelty työtehtäviä uudelleen tai otettu käyttöön uusia menetelmiä. Noin 60 prosenttia on kehittänyt työprosesseja tai toimintatapoja ja vajaat 40 prosenttia tuotteita tai palveluita. Kehittämistyö on sitä yleisempää, mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse. Lisäksi 60 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että työpaikalla annetaan aikaa myös uusien ideoiden pohtimiseen.

Viidennes työntekijöistä käyttää työssään sosiaalista mediaa. Yleisimmin sitä hyödynnetään tiedon hankintaan ja jakamiseen, uuden oppimiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Vajaa puolet käyttää sosiaalista mediaa konkreettisemmin, esimerkiksi asiakaspalveluun, myyntityöhön tai tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen.

Työolobarometri on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien. Sen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä tekemiin palkansaajien haastatteluihin. Ennakkotietoraportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut