Insinööri-lehti talous

Suomi voi vielä elpyä nopeasti

Koronaviruksen aiheuttama taloussokki saattaa helpottaa kesän jälkeen.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna viisi prosenttia ja kasvaa ensi vuonna noin neljä ja puoli prosenttia. Toiveikas näkymä on mahdollinen, jos valtio tukee yrityksiä konkurssiaallolta. Tutkimuslaitos painottaa, että tuki tulee edullisemmaksi kuin jos yritysten toiminnan annetaan keskeytyä.

Lyhyt V-käyrän muotoinen taloussukellus edellyttää, että kriisi on kestoltaan lyhyt ja että työllisyys kohenee jälleen kesällä ja syksyllä. Tutkijat perustavat ennusteensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maaliskuun lopussa tekemään arvioon valmiuslakiin perustuvien rajoitusten kestosta.

Yksityinen kulutus supistuu voimakkaasti tänä vuonna, koska palvelujen kysyntä on romahtanut. Julkinen kulutus kasvaa terveydenhoitomenojen takia.

Investoinnit ovat supistuneet jo ennen kriisiä muun muassa rakennusalalla. Tavaravienti vähenee välituotteiden puutteen ja hiipuvan kysynnän vuoksi. Vienti kasvaa voimakkaasti kuitenkin jo ensi vuonna.

Hallitus on tukenut yrityksiä tähän asti takaamalla luottoja ja lykkäämällä erilaisia maksuja. Vielä ei voida sanoa, hyödyntävätkö yritykset mahdollisuuksia saada luottoja vai irtisanovatko ne työntekijöitä.

Kuva: Alexander Maximov /Mostphotos