Insinööri-lehti

Suomesta viedään tuontia enemmän

Viennin arvo laski kesäkuussa Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan viisi prosenttia lähes 4,7 miljardiin euroon. Tuonnin arvo väheni neljä prosenttia ja jäi hieman yli 4,6 miljardiin euroon. Tuonnin arvo on viimeksi ollut yhtä alhaisella tasolla viimevuoden heinäkuussa.

Kauppatase oli kesäkuussa ylijäämäinen lähes vuoden kestäneen vajejakson jälkeen. Ylijäämää kertyi 55 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa tase oli 90 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vienti väheni kesäkuussa lähinnä kuljetusvälineiden, muovien sekä paperi- ja puuteollisuuden tuotteiden viennin vähenemisen vuoksi. Öljytuotteiden viennin arvo sen sijaan kasvoi selvästi.

Tuontia laski eniten energiatuotteiden, koneiden ja laitteiden sekä autojen tuonnin pieneneminen vuoden takaiseen verrattuna. Tuontia kasvatti kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin nousu.

Kesäkuussa vienti EU-maiden ulkopuolelle laski neljä prosenttia ja EU-maihin kuusi prosenttia. Vienti Kiinaan ja Kanadaan sekä EU-maista Ruotsiin ja Ransakaan laski merkittvästi, sen sijaan vienti USA:han, Venäjälle ja Japaniin oli kasvussa.

Tuonti EU-maista laski vain aavistuksen, kun taas tuonti EU:n ulkopuolisista maista laski kahdeksan prosenttia. Suurista tuontimaista jyrkimmin alaspäin painui tuonti Venäjältä, USA:sta ja Kiinasta. Tuonnin kasvumaita olivat Alankomaat ja Italia.