Insinööri-lehti

Suomalaiset kokevat järjestäytymisen tarpeelliseksi

Valtaosa suomalaisista (88 %) kokee ammatillisen järjestäytymisen nykyaikana vähintäänkin melko tarpeelliseksi. Kaksi viidesosaa suomalaisista arvioi järjestäytymisen erittäin tarpeelliseksi. Tiedot käyvät ilmi palkansaajakeskusjärjestöjen työmarkkinapoliittisesta tutkimuksesta, jonka on tehnyt TNS Gallup.

Järjestäytymisen merkitys korostuu kaikissa ikäryhmissä, mutta nuoret suhtautuvat kriittisemmin kuin vanhemmat ikäluokat. Edelliseen tutkimukseen verrattuna 25-34-vuotiaiden ryhmässä järjestäytymisen tarpeellisuuteen suhtaudutaan nyt kriittisemmin. Kuitenkin nuoristakin 82 prosenttia pitää järjestäytymistä vähintään melko tarpeellisena.

Valtaosa vastaajista ilmoitti, että tärkeimmät syyt kuulua ammattiliittoon ovat palkka- ja työsuhdeturva, ansiosidonnainen työttömyysturva sekä jäsenyyden yleistä turvallisuutta antava suoja. Ammattiliitot koetaan turvaverkkoina kiihkeätempoisessa ja muuttuvassa maailmassa.

Selvä enemmistö (65 %) vastaajista säilyttäisi palkansaajien työtaisteluoikeuden nykyisellään. Työtaisteluoikeuksia rajoittaisi noin neljännes suomalaisista.

Valtaosa vastaajista (88%) hyväksyy työtaistelutoimet, jos työnantaja ei noudata lakeja.  86 prosenttia vastaajista hyväksyy työtaistelutoimet, jos työnantaja pyrkii yksipuolisesti työolojen heikennyksiin.

Etujärjestöjä arvostetaan
Enemmistö suomalaisista arvostaa etujärjestöjä. 66 prosenttia vastaajista arvostaa paljon tai melko paljon SAK:ta, 63 prosenttia Suomen yrittäjiä, 57 prosenttia Akavaa ja 56 prosenttia STTK:ta.

Ylempien toimihenkilöiden keskuudessa Akavan arvostus on lisääntynyt. Ylemmät toimihenkilöt arvostavat järjestön toimia nyt jopa enemmän kuin SAK:n työtä.

Suomalaiset eivät hyväksy eläkkeiden ja sosiaalietuuksien leikkauksia
Suomalaiset eivät hyväksy eläkkeiden ja sosiaalietuuksien leikkaamista keinona turvata julkisen sektorin talous. 94 prosenttia on sitä mieltä, että eläkkeitä ei pidä leikata ja 82 prosenttia vastustaa sosiaalietuuksien leikkauksia. 75 prosenttia vastaajista vastustaa eläkeiän nostamista. Julkisen omaisuuden myymistä talouden turvaamiseksi kannattaa 62 prosenttia vastaajista.

Enemmistö kansalaisista hyväksyy työurien pidentämisen, jos se tehdään parantamalla työhyvinvointia (73 %) tai nopeuttamalla opiskeluun hakeutumista ja lyhentämällä opiskeluaikoja (73 %).

TNS Gallupin tutkimus tehtiin henkilöhaastatteluina maalis-huhtikuussa. Siihen osallistui 1 021 vastaajaa. Luottamusväli tutkimuksessa on +-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Akavan verkkosivuilta, www.akava.fi.