Xamkin puurakentamisen laboratorio nousee Savonlinnan Teknologiapuistoon.
Insinööri-lehti

Savonlinnaan nousee puurakentamisen laboratorio

Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio.

Laboratorion valmistuessa vuonna 2023 Suomeen syntyy maakunnallisen yhteistyön ansiosta ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö. Kokonaisuudessaan investoinnin suuruus on noin 15 miljoonaa euroa.

Massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio vahvistaa mekaanisen puurakentamisen teollisuutta, alan innovaatiotoimintaa ja yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Se lisää Xamkin teollisen puurakentamisen koulutuksen osaamista ja edistää maan hallituksen tavoitetta lisätä puurakentamista. Vähähiilisen rakentamisen osalta Xamk tavoittelee jalansijaa kansainvälisissä tutkimus- ja innovaatioverkostoissa.

Laboratorio erikoistuu suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Varusteluun kuuluu täyden mittakaavan säätestauslaitteisto muun muassa puukuitueristeiden testaamiseen sekä fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaan tutkimukseen. Testauskohteena voi olla esimerkiksi suurten kerrostalojen rakenteiden puun kuormituskestävyys.

Kuva: Savonlinnan kaupunki