Insinööri-lehti

Rehtorit esittävät panostuksia jatkuvaan oppimiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene vaatii koulutuksen ja osaamisen parantamista Suomessa. Vaatimukset ovat Insinööriliiton tavoitteiden suuntaisia.

– Olemme itse aikaansaaneet osaamisen ja koulutuksen tason heikkenemisen. Omilla päätöksillä voimme muuttaa suunnan, sanoo Arenen hallituksen puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola.

Arene tukee vuoteen 2030 ulottuvaa visiota, jonka mukaan puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon, tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus nostetaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja työikäisille tarjotaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

– Tavoitteet ovat erittäin tervetulleita avauksia. Mielenkiinnolla odotamme tarkempaa sisältöä, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen.

Puolet kaikista korkeakouluopiskelijoista on ammattikorkeakouluissa, jotka tarjoavat nuorille ja aikuisille nopean ja työllistymisen turvaavan korkeakoulutuksen.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön kohderyhmänä ovat erityisesti pk-yritykset, joihin uudet työpaikat syntyvät.

Arene esittää, että vaalikaudella 2019–2023 investoidaan amk-koulutukseen kasvattamalla perusrahoitusta ja palauttamalla indeksi korkeakoulujen rahoitukseen. Jatkuvaa oppimista lisätään työelämässä oleville ja tehdään tilauskoulutus kotimaisille työnantajille mahdolliseksi.

– Erityisesti panostukset muunto- ja täydennyskoulutukseen ovat keskeisiä seuraavalla hallituskaudella, Manninen kiittää.

Rehtorit haluavat uudistaa tutkintoja niin, että ylempi ammattikorkeakoulututkinto olisi vastaisuudessa maisteri (AMK).

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle luodaan visiossa rahoitus. Tki-toiminta on on ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä, mutta toistaiseksi siihen ei ole määrätty rahoitusta.

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, jotka toimivat noin 60 paikkakunnalla. Puolet korkeakouluopiskelijoista opiskelee jo ammattikorkeakouluissa, joissa on 140 000 opiskelija. Aloituspaikoista ja yhteishaun hakijoista ammattikorkeakouluissa on 53 prosenttia. Vuonna 2017 ammattikorkeakoulujen henkilöstö oli 9 368 henkilötyövuotta.