Insinööri-lehti

Rakennusteollisuuden muuntokoulutus käynnistyy

Työttömien korkeakoulutettujen osaaminen päivitetään uusissa koulutusohjelmissa nopeutetusti työmarkkinoiden tarpeeseen. Rakennusalan muuntokoulutus käynnistyy Pirkanmaalla.

– Uudella koulutusmallilla voidaan vastata kasvavaan työvoiman kysyntään tavanomaista koulutusväylää nopeammin, työministeri Jari Lindström sanoo.

– Pontimena on ollut erityisesti tilanne rakennusalalla, jossa on suuri tarve rakennusinsinööreille ja rakennusmestareille. Vastaavaa mallia voitaisiin kuitenkin soveltaa myös muilla kasvualoilla kuten meri- tai autoteollisuudessa, ministeri Lindström jatkaa.

Koulutusohjelmat räätälöidään alakohtaisesti ja suunnitellaan ely-keskusten, työnantajien ja korkeakoulujen yhteistyönä. Koulutuksissa yhdistetään teoriaa ja käytännön oppimista.

Rakennusalan muuntokoulutus on parhaillaan käynnistymässä Pirkanmaalla, ja vastaavan koulutusohjelman hankinta on käynnissä Uudellamaalla. Koulutusohjelmien tavoitteena on kouluttaa rakennusmestareita ja tuotantojohtajia työnjohtotehtäviin.

Koulutusohjelmat on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville tekniikan alan korkeakoulutetuille. Niissä voidaan suorittaa amk-tutkinto tai sen osia alle kahdessa vuodessa, koska henkilöiden aiempia opintoja voidaan lukea hyväksi uutta tutkintoa suoritettaessa.

Väliaikainen lakimuutos, joka mahdollistaa tavanomaista nopeamman koulutusväylän, tuli voimaan kesällä 2017. Hallitus esittää, että muuntokoulutusmalli otetaan pysyvään käyttöön.

Klo 14:35 korjattu: Hallitus ei päättänyt vaan esittää, että muuntokoulutusmalli otetaan pysyvään käyttöön.