Insinööri-lehti

Rakennemuutosalueille 21 miljoonaa euroa

Valtioneuvosto myönsi tänään yhteensä lähes 21 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosalueiden elinkeino- ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Suurimmat summat saavat Salon seutukunta Varsinais-Suomessa, Keski-Karjalan seutukunta Pohjois-Karjalassa ja Äänekosken seutukunta Keski-Suomessa.

Tavoitteena on reagoida äkillisiin rakennemuutoksiin ripeästi, jotta pitkäaikaista työttömyyttä ei pääse syntymään.

Äkillisen rakennemuutoksen hoitoon vuonna 2012 varatusta 26,7 miljoonasta noin 5,9 miljoonaa euroa jätetään jaettavaksi myöhemmin. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on valmiudet irrottaa tästä reservistä määrärahoja välittömästi tarpeiden mukaan.

Äkillisen rakennemuutoksen alueita on vuoden 2012 maaliskuussa yhteensä kymmenen. Lisäksi meriteollisuus on nimetty äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi vuoden 2012 loppuun saakka.

Aikaisemmin äkillisten rakennemuutosten hoidon toimintamallia on käytetty vain suurissa yksityisen sektorin rakennemuutostilanteissa. Nyt myös varuskuntien sulkemistilanteissa voidaan käyttää äkillisten rakennemuutosten hoidon toimintamallia. Sopivan mallin valmistelu on käynnissä.

Valtioneuvoston tänään tekemässä rahoituspäätöksessä ei ole mukana varuskuntien lakkauttamisesta aiheutuvien tukitoimenpiteiden rahoitus, vaan ne käsitellään myöhemmin erikseen lisätalousarviomenettelynä. Nokian, Nokia Siemens Networksin ja niiden alihankkijoiden muodostaman klusterin mittavan rakennemuutoksen hoitoa valmistellaan myös erikseen ja sen tuloksista kerrotaan myöhemmin.

Rakennemuutostilanteissa pyritään mahdollisimman nopeaan reagointiin. Hallitusohjelman mukaisesti toimintamallia on kehitetty ennakoivammaksi. Esimerkiksi Nokian Salon tehtaan rakennemuutoksen hoidon luottamuksellinen valmistelu aloitettiin syksyllä 2011 heti yrityksen annettua pörssitiedotteellaan ennakkovaroituksen mahdollisesta rakennemuutoksesta.

Yritysten vastuuta tukipakettien laatimisessa ja uudelleen työllistymisen edistämisessä sekä elinkeinopoliittisissa toimissa on korostettu. Yritysten yhteiskuntavastuu on kehittynyt ja se ulottuu nyt myös elinkeinopoliittisiin toimiin sekä rahoituksellisesti että toiminnallisesti.

Tavoitteena on kääntää rakennemuutos mahdollisuudeksi, jossa syntyy uutta kasvua paikkakunnalle ja koko talouteen. Rakennemuutosten hoidossa tehdään tiiviisti yhteistyötä myös työtekijäjärjestöjen ja luottamusmiesten kanssa.

Työpaikkansa menettäville järjestetään heti muutosturvapalvelut – mikäli mahdollista tehtaan porttien sisäpuolelle. Kaikille pyritään laatimaan henkilökohtainen urasuunnitelma ja koulutusmahdollisuuksia tarjotaan kaikille halukkaille.

Myös elinkeinopoliittiset toimet käynnistetään ripeästi. Yhteistyössä yrityksen ja paikallisten toimijoiden kanssa pyritään löytämään kilpailukykyisiä eri alojen yrityksiä, jotka voisivat tarjota korvaavia työpaikkoja. Tarvittaessa investoinneille voidaan osoittaa pääomitus- ja kehittämisrahoitusta. Erityistoimilla pyritään aktivoimaan myös yrittäjyyttä.