Insinööri-lehti

PT ennustaa 3,1 prosentin talouskasvua

Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3,1 prosenttia, arvioi Palkansaajien tutkimuslaitos.

Laitos nosti viime syksynä laatimaansa ennustetta 0,6 prosenttiyksiköllä. Ennustetta paransivat yksityisen kulutuksen kasvu, jota vauhdittivat muun muassa palkkojen kasvu ja työllisyyden paraneminen.

Ensi vuonna Suomen talouskasvun ennustetaan hidastuvan puolella prosenttiyksiköllä 2,7 prosenttiin, kun vienti, yksityinen kulutus ja investoinnit hidastuvat.

Työllisten määrän kasvu jatkuu ensi vuonna, tosin verkkaisemmin kuin tänä vuonna. Työttömien määrä ja työttömyysaste alenevat hitaasti, sillä työllisten määrän kasvu tulee valtaosin työvoiman ulkopuolelta
eikä työttömien joukosta.

Palkansaajien reaaliset tuntiansiot kasvavat 0,6 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna, sillä inflaatio kiihtyy. Silti kotitalouksien yhteenlaskettu ostovoima nousee yli kaksi prosenttia kumpanakin vuonna.