Insinööri-lehti

Porokari: Sopiminen voitti sanelun

Insinööriliiton puheenjohtajan Pertti Porokarin mielestä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluratkaisu ei ole ongelmaton. Sovun keskeisin anti on se, että sopimalla otettiin merkittävä hyppy kilpailukyvyssä keskeisiin kilpailijamaihin Saksaan ja Ruotsiin verrattuna.

– Sopiminen voitti hallituksen tylyn sanelun. Ratkaisun pitää riittää kustannuskilpailukyvyn puolella, kun kilpailijamaissa palkat nousevat useita prosentteja. Nyt kaikkien osapuolten, myös maan hallituksen, on käännettävä katseensa investointeihin, innovaatioihin ja tuotekehitykseen, Porokari sanoo.

Hänen mukaansa ratkaisun kääntöpuoli on kotimaisen ostovoiman heikentyminen, mitä on hallituksen toimin kyettävä kuromaan umpeen. Jos ostovoiman heikentymistä ei kompensoida verohelpotuksin, taantuma vain pahenee.

Vaikka ratkaisu ei kaikilta osin Porokaria tyydytä, hallituksen tarjoama vaihtoehto pakkolakeineen olisi hänen mukaansa ollut huomattavasti huonompi.

– Hallituksen kesällä asettamat reunaehdot olisivat toteutuessaan vaarantaneet työmarkkinasopimisen ja työmarkkinoiden toiminnan pitkäksi aikaa. Saimme sopimalla torjuttua merkittävät sopimusoikeuksien heikennykset, hän sanoo.

Neuvotteluratkaisussa asiat on sovittu hyvin yleisellä tasolla. Porokarin mukaan sovittujen asioiden vieminen alakohtaisiin työehtosopimuksiin ei tule olemaan helppoa.

– Edessä on varmasti vaikea neuvottelukierros. On huolehdittava muun muassa siitä, että esimerkiksi paikallisesta sopimisesta sovitaan toimialoilla samoin ehdoin kaikissa henkilöstöryhmissä. Asioiden soveltaminen työehtosopimuksiin ei saa johtaa suomalaisten työehtojen pirstaloitumiseen entisestään.

Porokari nostaa sairausajan palkkaan kohdistuvien leikkausten torjumisen yhdeksi keskeisimmistä saavutuksista.

– Tässä ei ollut alun alkujaan mitään järkeä. Ihmisten hyvinvoinnin, työelämän toimivuuden ja myös tuottavuuden kannalta on tärkeää, että sairastunut saa hoitaa itsensä kuntoon eikä toimeentulon vaarantumisen pelossa tule työpaikalle sairastamaan ja mahdollisesti tartuttamaan tautia toisiin, hän sanoo.