Insinööri-lehti

Ponnistelu palkkatasa-arvon eteen jatkuu

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt jatkavat työtään naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseksi.

Samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 teemoja ovat palkka- ja sopimuspolitiikka, palkkausjärjestelmät sekä palkkatietämyksen lisääminen. Lisäksi samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on muuttaa koulutuksen ja työelämän perinteistä sukupuolijakoa, edistää naisten työuria sekä löytää keinoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Ohjelmassa työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet muun muassa työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointiin. Samapalkkaisuusohjelman koulutuksissa ja viestinnässä lisätään palkkatietämystä ja annetaan tietoa työpaikan tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista. Tavoitteena on tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuus ja konkreettisuus.

Suomen työmarkkinoilla miehet ja naiset työskentelevät pääosin eri aloilla, ammateissa ja tehtävissä. Ohjelma selvittää sukupuolirooliodotusten merkitystä koulutus- ja uravalinnoissa sekä kehittää uusia työkaluja sukupuolten perinteisen työnjaon muuttamiseksi.

Edellisellä samapalkkaisuusohjelman kaudella naisten ja miesten keskimääräinen ansiotason ero kaventui alle 17 prosenttiin.  Jos aiempi kehitys jatkuisi, keskimääräinen ansiotason ero kaventuisi vähintään 12 prosenttiin koko työmarkkinoilla vuoteen 2025 mennessä.

Ohjelman osapuolia ovat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.