Insinööri-lehti

PK-yritysten suhdanneodotukset vahvistuneet

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tuoreen barometrin mukaan vahvistuneet ja talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Erityisen myönteiset näkymät ovat voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 73 prosenttia odottaa suhdanteiden kohentuvan seuraavan vuoden aikana. Niistä kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään ja 91 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä käsittelevästä erillisraportista, joka julkistettiin tänään samaan aikaan valtakunnallisen pk-yritysbarometrin kanssa.

Pk-yritysbarometrin noin 6 000 vastaajasta kahdeksan prosenttia edusti voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yleisimmin kasvuhakuisia yrityksiä on osaamisintensiivisissä palveluissa, yli 11 % yrityskannasta. Seuraavaksi eniten (10 %) niitä on teollisuusyrityksistä.

Nuoria kasvuhakuisia yrityksiä

Kasvuhakuisista yrityksistä lähes 80 % on perustettu 2000-luvulla ja puolet tällä vuosikymmenellä. Kaikista pk-yrityksistä noin 55 prosenttia on perustettu tällä vuosituhannella.

Kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Niistä suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti lähes joka kolmas, kun kaikista pk-yrityksistä vain noin joka kahdeksas harjoitti vientiä.

Myös kasvuhakuisten yritysten kansainvälistyminen vahvistuu. Viime vuoden barometrissä 45 prosenttia ilmoitti tarpeesta käyttää kansainvälistymispalveluita, tänä vuonna jo puolet.

Etenkin Big datan käyttö on kasvuhakuisissa yrityksissä yleistynyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Sitä käyttää nyt 13 % yrityksistä, kun luku oli viime vuonna vain kahdeksan. Yritysten aikomukset laajentaa digitaalisien työkalujen käyttöä ovat varsin maltillisia. Kasvuhakuiset pk-yritykset aikovat panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset -julkaisu on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut