Insinööri-lehti

Pitkät työpäivät voivat johtaa unihäiriöihin ja masennukseen

Pitkien työpäivien terveysvaikutuksia tutkittiin englantilaisilla julkisen sektorin työntekijöillä ja havaittiin, että 11 tuntia tai enemmän töitä päivittäin tehneillä oli suurentunut riski unihäiriöihin ja masennukseen.

Pitkää päivää tehneet nukkuivat muita useammin vähemmän kuin seitsemän tuntia yössä. Voimakkain yhteys pitkän työpäivän tekemisellä oli nukahtamisvaikeuteen illalla. Tämä saattaa selittyä työasioiden pyörimisellä mielessä vielä nukkumaan mentäessä.

Vakavan masennuksen taustalla voi olla niin yksilöllisiä kuin työperäisiäkin riskitekijöitä. Useiden tekijöiden esiintyminen yhtaikaa lisää masennusriskiä.

Pitkiin työpäiviin liittyvä yli kaksinkertainen masennusriski voi toki selittyä monella tavoin tapauksesta riippuen. Pitkiä työpäiviä tekevien on hyvä tiedostaa tällaisen elämäntavan mahdolliset haitat. Lepo ja palautuminen ovat terveyden kannalta tärkeitä.

Tutkimukset tehtiin Työterveyslaitoksen ja Lontoon yliopiston yhteistyönä.