Insinööri-lehti

Pirkanmaan kokeilu vähensi työttömyyttä

Tampereella ja yhdeksässä ympäröivässä kunnassa on kokeiltu te-toimiston ja kuntien työllistämistoimen palveluiden yhdistämistä. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt viidessä kuukaudessa reilut 11 prosenttia.

Kokeilun piirissä on reilut 23 000 työnhakijaa, joista 16 000 on työttömiä työnhakijoita. Noin parituhatta työtöntä työnhakijaa on lopettanut työnhaun elokuun jälkeen, mutta kaikki eivät välttämättä ole päätyneet työsuhteeseen.

Ohjelmajohtaja Regina Saari Tampereen kaupungilta huomauttaa, että työttömyyden vähenemiseen ovat vaikuttaneet sekä taloustilanteen koheneminen että työllisyyskokeilu. Kokeilu on helpottanut työttömien pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kymmenen kunnan työnhakijoista insinöörejä on tällä hetkellä 580. Heistä noin 300 on työttömänä ja noin 200 samanaikaisesti työssä ja työnhakijana, työllistymistä edistävässä koulutuksessa tai lomautettuna.

Suurin osa työttömistä insinööreistä on Saaren mukaan joko vastavalmistuneita tai pitkään työttöminä olleita. Opiskelijoiden työllistyminen helpottuu taloustilanteen parantumisen myötä nopeasti, mutta pitkään työttöminä olleet tarvitsevat usein koulutusta ja mahdollisesti sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Kokelussa pyritään saamaan työttömiä palvelujen piiriin pois kotoa. Kotona olo on etenkin monelle nuorelle hyvin syrjäyttävää, Saari sanoo.

Kokeilun piirissä ovat alueen kaikki työttömät, jotka saavat Kelan maksamaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Mukana eivät ole ansiosidonnaista päivärahaa saavat työttömät.

Työllisyyskokeilu kestää tämän vuoden loppuun, mihin saakka kokeilun salliva laki on voimassa. Viime vuoden elokuussa alkanut kokeilu on käynnissä myös Kemin ja Rovaniemen, Kuopion, Porin ja Turun ympäristössä.