Insinööri-lehti

Patenteille sekä muille aineettomille oikeuksille verokannustin

Maailmantalouden rakenteen muuttumisen seurauksena Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja talouskasvu ovat enenevässä määrin sidoksissa korkean osaamisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, ns. T&K&I-toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema selvitys esittää uutta patentoinnin ja muiden aineettomien oikeuksien verokannustinta. Kannustin edistäisi T&K&I-toiminnan harjoittamista ja sen tulosten hyödyntämistä Suomessa.

Hallitus päätti tämän vuoden kehysriihessä selvittää erityisen patentoinnin verokannustimen käyttöönoton mahdollisuuden Suomessa. Kansainvälisen verokilpailun painopiste on siirtynyt tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä aineettomiin oikeuksiin. Yli puolella EU-maalla ja lähes 70 prosentilla OECD-maalla on käytössään alan verokannustin.

– Kilpailu aineettomista oikeuksista on kovaa, koska ne ovat yritysten eniten lisäarvoa tuottavaa sekä liikkuvinta omaisuutta. Suomella ei ole varaa jäädä tässä kilpailussa jälkeen. Suomen asema tuotekehitystoiminnan ja aineettomien oikeuksien sijaintipaikkana vahvistuisi olennaisesti kannustimen käyttöönoton jälkeen, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori totesi tilaisuudessa.

50 prosentin verohuojennus kannustimena

Selvitys esittää, että myös Suomessa tulisi ottaa käyttöön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulosten kaupallistamisvaiheen verokannustin. Mallina olisi ns. IPR (Intellectual Property Rights, aineettomat oikeudet)-boksi, jossa verokannustin kohdistuisi rekisteröityihin aineettomiin oikeuksiin kuten patentteihin ja tavaramerkkeihin sekä ohjelmistojen tekijänoikeuksiin.

Verohuojennus olisi 50 prosenttia kannustimen soveltamisalaan kuuluvan aineettoman oikeuden lisensioinnista saatavasta tulosta. Veroprosentti tulolle olisi tällöin 12,25 prosenttia. Huojennus myönnettäisiin, jos patentti tai muu aineeton oikeus olisi kehitetty itse tai muualta hankittu ja edelleen kehitetty. Kannustin voitaisiin selvityksen mukaan ottaa asteittain käyttöön vuodesta 2014 alkaen.