Insinööri-lehti

Palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia joulu–helmikuussa

Koko talouden palkkasumma oli joulu–helmikuussa 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Pelkästään helmikuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 5,9 prosenttia vuoden takaisesta. Vuosi sitten joulu–helmikuussa palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia. Palkkasumma kasvoi joulu–helmikuussa kaikilla tilastoitavilla aloilla.

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Raamisopimuksen mukainen kertaerä kasvattaa palkkasummaa vuoden 2012 alussa

Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat vuoden 2011 lopussa raamisopimuksen, jonka piiriin kuuluu yli 90 prosenttia palkansaajista. Osana raamiratkaisua sopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajille maksetaan 150 euron kertaerä vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä tai myöhemmin alkavan sopimusjakson ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän vaikutus näkyy myös palkkasummakuvaajien luvuissa vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien osalta.

 

Lisätietoja: Tilastokeskus