Tavara liikkuu Hangon satamassa.
Insinööri-lehti

Palkka kasvaa nopeasti globaaleissa yrityksissä

Yritykset toimivat luultua kansainvälisemmin, ja se vaikuttaa yllättävillä tavoilla palkkoihin.

Suomi on riippuvaisempi globaaleista markkinoista kuin on aiemmin arvioitu, selviää Tilastokeskuksen ja OECD:n tänään julkistamasta yhteisraportista. Ulkomailla tuotettu arvonlisä muodostaa yli kolmasosan koko Suomen bruttomääräisestä viennistä. Tämä on yli kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmissa laskelmissa on arvioitu.

Vaikka teollisuus hallitsee yhä bruttovientiä, niiden osuus viennistä kotimaisessa arvonlisässä on laskenut noin 20 prosenttiyksikköä 2000-luvun alkuvuosista. Vuonna 2016 palvelutoimialat ohittivat teollisuuden toimialat viennin kotimaisen arvonlisän osuudessa, ja vuonna 2018 palvelutoimialojen yritysten osuus Suomen arvonlisäviennistä oli jo 47 prosenttia ja teollisuuden toimialojen osuus 44 prosenttia.

Tietointensiiviset alat menestyvät

Suomalaiset yritykset ovat menestyneet tietointensiivisillä palvelualoilla, kuten ohjelmistot ja konsultointi sekä tietopalvelutoiminta. Nämä kaksi toimialaa vastasivat yhdessä yli 15 prosentin osuudesta kotimaisen arvonlisäviennin kasvusta vuosien 2013 ja 2018 välillä.

Suomessa yhteensä noin 500 000 työpaikkaa on riippuvaisia, joko suoraan tai epäsuoraan, ulkomaisesta kysynnästä. Yli puolet näistä työpaikoista on palvelutoimialoilla.

Teollisuuden toimialojen viennistä riippuvien työpaikkojen osuus on laskenut selvästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Palvelualojen vienti on kuitenkin kasvanut lähes vastaavasti.

Palkkaerot kasvavat

Globalisaatio näyttää vauhdittavan työmarkkinoiden polarisaatiota. Vienti-intensiiviset ja monikansalliset yritykset palkkaavat korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Palkka kasvaa näissä yrityksissä nopeimmin.

Koska naisia työskentelee miehiä enemmän sellaisilla toimialoilla, jotka ovat vain epäsuorasti kytkeytyneet globaaleihin arvoketjuihin, voi globalisaatiokehitys kasvattaa sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Palkkaerot yritysten sisällä ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Yritysten sisäiset palkkaerot ovat kuitenkin verrattain pienet niissä yrityksissä, jotka ovat vahvasti integroituneet globaaleihin arvoketjuihin.

Kuva: Heikki Wichmann /Mostphotos