Insinööri-lehti

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Tiedon avulla työntekijä voi havaita mahdollisen palkkasyrjinnän ja hakea oikeussuojaa. Jotta perusteettomat palkkaerot saadaan esille, myös tasa-arvolain palkkakartoitusta koskevia säännöksiä tulee tarkentaa. Palkkakartoituksella selvitetään, kohdellaanko naisia ja miehiä palkkauksessa tasa-arvoisesti.

– Palkka-avoimuus on yksi tärkeimmistä keinoista parantaa palkkatasa-arvoa. Lisäksi palkka-avoimuus lisää mahdollisuuksia palkkojen oikeudenmukaiseen tarkasteluun. Mitä paremmin palkat ovat tiedossa, sen paremmin oikeapalkkaisuus voi toteutua, kommentoi Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Selvitys vaatii, että palkka-avoimuutta edistetään lainsäädännöllä. Näin voidaan ottaa huomioon tasapuolisesti työnantajien ja kaikkien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa henkilötietojen suoja. Työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen toimenpiteet täydentävät lainsäädäntöä.

– Asiaan liittyy tiettyjä herkkyyksiä, koska palkat ovat meillä olleet perinteisesti luottamuksellisia asioita eikä niistä ole kovin paljon puhuttu. Hyvä, että nyt lähdetään selvittämään, miten asiassa voitaisiin edetä, Oksa lisää.

Ministeri Saarikko kutsuu koolle kolmikantaisen työryhmän tekemään esityksen lainsäädännöllisistä muutoksista palkka-avoimuuden vahvistamiseksi. Työryhmän toimikausi mitoitetaan niin, että sen esitykset ovat käytettävissä seuraavissa hallitusneuvotteluissa.