Insinööri-lehti

Palkansaajien ansiot nousivat tammi–maaliskuussa

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi–maaliskuussa 3,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 0,7 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2011 tammi–maaliskuusta vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 5,1 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,5 prosenttia ja valtiolla 2,6 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat tammi–maaliskuussa 3,5 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi–maaliskuussa 3,5 prosenttia edellisen vuoden tammi–maaliskuuhun verrattuna. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2011 tammi–maaliskuusta vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 5,0 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,2 prosenttia ja valtiolla 2,2 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.