Insinööri-lehti

Palkansaajien ansiot nousivat huhti–kesäkuussa

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 huhti–kesäkuussa 3,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 0,7 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2011 huhti–kesäkuusta vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 4,0 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,7 prosenttia ja kunnilla 3,5 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat huhti–kesäkuussa

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 huhti–kesäkuussa 3,4 prosenttia edellisen vuoden huhti–kesäkuuhun verrattuna. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2011 huhti–kesäkuusta vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,6 prosenttia, kunnilla 3,4 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 3,3 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Palkansaajien ansiot myös heinä-syyskuussa edellisvuotta korkeammat

Palkansaajien nimellisansiot olivat Tilastokeskuksen laatimien ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 heinä-syyskuussa 3,5 prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden heinä-syyskuussa.