Insinööri-lehti

Palkansaajat on huomioitava ilmastoneuvotteluissa

Palkansaajien äänen pitää kuulua kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, korostavat palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK. Pariisissa pidettävissä ilmastoneuvotteluissa on sovittava sitova kansainvälinen ja mahdollisimman kattava sopimus. Vaikka ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen luovat uutta työtä, on syytä huolehtia myös ilmastonmuutosturvasta.

Akavan, SAK:n ja STTK:n seminaarissa korostettiin, että työ ja sen tekemisen edellytykset on tuotava ilmastonmuutoskeskustelun keskiöön. Ilmastonmuutos muuttaa työtä ja elinkeinojen edellytyksiä. Seminaarin pääpuhujana oli presidentti Tarja Halonen.

– Avain kestävään talouteen on naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen kasvuun säällisen työn kautta, ja mahdollisuus hyötyä siitä reilun palkan sekä luotettavan sosiaaliturvan ja palveluiden kautta, totesi presidentti Halonen.

Halonen muistutti, että ilmastonmuutoksen hallinta on kaikkien yhteinen etu.

– Haluamme tukea “puhtaan työn” tekemisen mahdollisuuksia ja kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kasvua, Halonen korosti.

Ilmastonmuutosturva on tärkeä keino auttaa rakennemuutoksen kourissa kamppailevia aloja sekä ihmisiä, joiden työhön ilmastonmuutos vaikuttaa. Suomalaista muutosturvaa voisi kehittää edelleen tilanteisiin, joissa tarvitaan uudelleenkoulutusta, osaamisen päivittämistä tai uuden, vihreän alan oppimista.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen luovat mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja työpaikkoja.

Suomalaiselle työlle, osaamiselle ja energiatehokkaalle teollisuudelle on kysyntää. SAK, Akava ja STTK kannustavat valjastamaan nämä muutosvoimat luomaan uutta työtä ja uusia työpaikkoja.

Järjestöt vaativat, että kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa Pariisissa syksyllä 2015 täytyy saada aikaan kattava sopimus, jolla kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoden 2020 jälkeen maailmanlaajuisesti.