Insinööri-lehti

Päivärahan saajien määrä kasvoi hiukan

IAET-kassan ansiopäivärahan saajien määrä nousi hiukan heinäkuusta, kuten aiempinakin vuosina. Ansiopäivärahaa sai elokuussa 7 477 henkilöä. Saajien määrä nousi 5,2 prosenttia kesäajasta. Kassan jäsenistön työttömyysaste oli elokuussa 3,9 prosenttia.

Uusien työttömien määrä nousi hiukan heinäkuusta mutta oli edelleen selvästi viime vuoden keskiarvoa alempana. Ensimmäistä kertaa tai pidemmän tauon jälkeen päivärahaa IAET-kassasta hakeneita henkilöitä oli elokuussa 665, mikä on 8,5 prosenttia enemmän kuin heinäkuussa.

Kaikkiaan erilaisia hakemuksia saapui kassaan elokuussa 8 612 kappaletta. Etuuksia maksettiin elokuussa yhteensä 14,8 miljoonaa euroa.

Insinöörit muodostavat osan IAET-kassan jäsenistöstä.