Insinööri-lehti

Pääkaupunkiseudulle esitetään ICT-alan innovaatiokeskittymää

Rakennemuutoksen kourissa elävälle ICT-alalle on lyhyen ajan sisällä tarjolla jo toinen eloonjäämisresepti. ICT-Plus –työryhmä ehdottaa pääkaupunkiseudulle perustettavaksi maailmanluokan osaamiskeskittymää, Polttopistettä.

Työryhmän mielestä meneillään oleva rakennemuutos irtisanomisineen voidaan kääntää uudeksi menestystarinaksi. Pääkaupunkiseudulla on parhaat edellytykset toimia alan innovaatio- ja yritystoiminnan kehityksen veturina, sillä alueella toimii jo nyt lähes 4 000 alan yritystä ja yli 50 000 alan osaajaa.

Aalto-yliopiston tutkimuspäällikön Olli-Pekka Mutasen mukaan lukuisat esimerkit ympäri maailman osoittavat, että innovaatio- ja kasvukeskittymä ei voi syntyä ilman huippuluokan osaajien ja rahoittajien kohtaamisia.

– Myönteinen spiraali syntyy, kun yhteistoimintaa tehostetaan ja erityyppistä osaamista törmäytetään, hän sanoo. ICT-alan innovaatio- ja kasvukeskittymä mahdollistaisi tuhannet uudet työpaikat Suomessa.

Yrityshautomot yhteistyöhön

Työryhmän mielestä perustan Polttopisteelle luovat pääkaupunkiseudun yrityshautomojen ja Protomojen toimintojen keskittäminen osaksi ehdotettavaa innovaatio- ja kasvukeskusta.

Kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen Uudenmaan Ely-keskuksesta näkee ehdotuksessa alun Uudenmaan ”Helmelle”.

– Osaamispohjaisille korkeakoulujen perustamille yrityshautomoille kannattaisi levittää punaista mattoa, Mutanen sanoo.

Hänen mielestään pääkaupunkiseudun yrityshautomoverkostoa olisi viisasta tiivistää, jolloin EU:n sosiaalirahaston rahoitustakin on helpompi saada.

ICT-Plus on Aalto PROn koordinoima projekti. Projektin tilaajana on Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kaupunki ja Tekniikan akateemiset TEK. Aalto PRO on Aalto-yliopiston täydennyskouluttaja, joka palvelee erityisesti asiantuntijoita ja keskijohtoa.

Teksti: Ilona Mäenpää