Insinööri-lehti

Oulun yliopisto haluaa enemmistön Oamk:sta

Oulun yliopisto aikoo ostaa enemmistöosuuden Oulun ammattikorkeakoulusta Oulun kaupungilta ja seudun kunnilta.

Yliopisto perustelee tarjousta yhteistyön syventämisellä. Yhteistyö helpottaa yhteisiin tietojärjestelmiin siirtymistä, yhteisen kampuksen palveluiden rakentamista, tutkimusinfrastruktuurin yhteiskäyttöä ja yhteistä opetusta. Ammattikorkeakoulu muuttaa Linnanmaan kampukselle vuoden 2020 aikana.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa kuvailee Suomessa vallitsevaa tilannetta ”villiksi länneksi”, jossa yliopistot ostavat Suomessa ammattikorkeakouluja ilman selvää koulutuspoliittista lähtökohtaa.

– Vaikuttaa siltä, että ostoja tehdään muun muassa yliopistorahoituksen näkökulmasta, Oksa tulkitsee.

Korkeakoulujen perustehtävät säilyisivät kaupassa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaisina. Molemmat korkeakoulut tuottaisivat edelleen niille annettujen tutkinto-oikeuksien mukaisia tutkintoja. Omistusjärjestelyn jälkeenkin Oulun ammattikorkeakoulu jatkaisi itsenäisenä oikeushenkilönä, ja korkeakoulujen rahoitusjärjestelmät säilyisivät erillisinä. Tätä Oksa pitää hyvänä.

– Suomi tarvitsee tekniikan alan työelämälähtöistä koulutusta ja tutkintoa, Oksa tiivistää.

– Oamk pystyy yhteistyön myötä edelleen vahvistamaan rooliaan alueen ja koko Pohjois-Suomen työelämän tarpeet huomioivana kouluttajana ja kehittäjänä, Oamkin rehtori Jouko Paaso uskoo.

Oulun kaupungin omistusosuus Oulun ammattikorkeakoulu Oy:stä on 76 prosenttia. Kaupunki on linjannut, että kaupungin omistuksen muutosta voidaan harkita.