Insinööri-lehti

Osaajia tarvitaan lisää yhä useammassa ammatissa

Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrissa 48 ammattia. Vuodentakaisessa arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 32.

Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia. Ammattibarometri perustuu te-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018.

Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta.

Vastaavasti niiden ammattien lista, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt. Nyt ylitarjonta-ammatteja oli enää 25, kun vuotta aiemmin niitä oli 43.

Kone- ja metalliteollisuudessa työvoiman saatavuusongelmat ovat jälleen yleistymässä.

Lähitulevaisuudessa rekrytointitarpeita on muun muassa sovellussuunnittelijoille, konetekniikan erityisasiantuntijoille, sovellusohjelmoijille ja lastentarhanopettajille.

Työllisyyden paranemisesta huolimatta insinöörejä on työttömänä yhä vajaat viisi tuhatta. Insinööriliitto pyrkii lisäämään jatkuvaa oppimista ja muuntokoulutusta, jotta insinöörejä saadaan nopeasti uusiin työtehtäviin.